Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Chuyên Viên Nhân Sự

Nguyễn Phạm Ngọc Nữ

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Phan Thị Ngọc Nữ

Kinh nghiệm: 6 năm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Phạm Thị Thơ

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Ngô Huyền Trang

Kinh nghiệm: 6 năm

Thư Ký - Trợ Lý Quản Lý

Nguyễn Thị Bích Phương

Kinh nghiệm: 3 năm

Giám Sát Kho - Quản Lý Chất Lượng

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Kinh nghiệm: 8 năm

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Hoàng Nguyên Đức

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý/giám Sát/chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

Huỳnh Công Phong

Kinh nghiệm: 3 năm