Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Quản Lý Điều Hành

Trang Thị Xuân Linh

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Sales Admin

Trương Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Lễ Tân / Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Loan

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Minh Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên/chuyên Viên

Trần Thị Thanh Thư

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính

Võ Nguyễn Tiểu Phụng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lê Thị Thúy Uyên

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Từ Tuyết Mai

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chính / Nhân Sự Tổng Hợp

Đào Thị Thu Trang

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Hoàng Hải Hà Ngân

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Lục Loan ân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Huỳnh Thị Thùy Linh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm