Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Minh Thắng

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Tư Vấn

Phương Linh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Phạm Thị Huê

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên QC

Phùng Văn Tú

Kinh nghiệm: 7 năm

Chuyên Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Hà My

Kinh nghiệm: 1 năm

Kế Toán Trưởng

Bùi Thị Ngọc Hà

Kinh nghiệm: 20 năm

Chuyên Viên Tư Vấn Phần Mềm 

Lê Việt Hằng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Bùi Xuân Tỏa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Nguyễn Thị Thu Vân

Kinh nghiệm: 6 năm

Chuyên Viên Tư Vấn

Lê Bảo Ngọc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Mai Thị Tiên

Kinh nghiệm: 6 năm

Chuyên Viên Tư Vấn

Nguyễn Thị Kiều Trang

Kinh nghiệm: 5 năm