Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trợ Lý Giám Đốc

Hoàng Thị Lương

Kinh nghiệm: 5 năm

Trợ Lý

Nguyễn Thị Bền

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý Điều Hành Dự án

Trịnh Khắc Dũng

Kinh nghiệm: 11 năm

Giám Đốc Điều Hành

Nguyễn Lê Minh

Kinh nghiệm: 2 năm

Trợ Lý - Thư Ký Giám Đốc

Phí Văn Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Phát Triển Thị Trường

Phan Văn Trọng

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hoàng Thanh Tùng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thư Ký - Trợ Lý Văn Phòng

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: 8 năm

Trợ Lý Văn Phòng

Nguyễn Thu Hiền

Kinh nghiệm: 1 năm

Trợ Lý

Đinh Thị Thu Quỳnh

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên Viên Y Tế

Lê Thị Tú Anh

Kinh nghiệm: 13 năm

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

Kinh nghiệm: 10 năm