Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Mỹ Lương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Xuân Trung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp

Trần Thị Ngọc Linh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

Cồ Văn Đức

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Tín Dụng

Trần Đức Dũng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn- Giáo Dục

Trần Thị An

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Cá Nhân

Nguyễn Ngọc Hưng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Phạm Trần Thiên Phương

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Sale Sự Kiện

Lưu Tú Quyên

Kinh nghiệm: 16 năm

Chuyên Viên Tài Chính

Vũ Hoàng Hải Triều

Kinh nghiệm: 4 năm