Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kho

Nguyễn Văn Châu

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Thiên Thủy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kế Toán

Vũ Cao Thiên Trúc

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Xây Dựng

Nguyễn Văn Cả

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán

Huỳnh Thị Thúy Vy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thống Kê

Thượng Thị Thanh Trúc

Kinh nghiệm: 8 năm

Kế Toán Trưởng

Dương Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: 20 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Huỳnh Thị Ly

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Dược Sĩ

Trần Thị Thu Thủy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Quách Phương Bình

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Dương Thị Oanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Đỗ Thị Tươi

Kinh nghiệm: 3 năm