Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kỹ Thuật Hiện Trường

Nguyễn Quốc Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Nguyễn Đức Bình

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Thuật Viên Điện

Lưu Quang Hiền

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Văn Hiển

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Xây Dựng

Hồ Phi Huy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Lê Anh Nghĩa

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hiền

Kinh nghiệm: 6 năm

Thực Tập Sinh Kho Vận

Nguyễn Đức Thuận

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Trần Đình Bảo

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Network

Ngô Đức Hiển

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quản Lý Xây Dựng

Lê Thế Hiển

Kinh nghiệm: 13 năm