Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Bán Hàng

Lê Văn Thắng

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

 dược Sĩ Bán Hàng

Ngô Thị Tiếp

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Đoàn Tuấn Tú

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên bán Hàng

Kiều Thị Hương Trang

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 8 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Dương Quang Huân

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Lê Tuấn Anh

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Bán Bán Thời Gian

Bùi Thị Hạnh

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Thị Phương

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Đỗ Thiện

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Phạm Thị Hải

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thị Liễu

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội, Thanh Hóa

Nhân Viên Bán Hàng

Lương Tùng Lâm

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Bùi Thị Khánh Linh

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Bùi Yến Linh

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Ngọc Tú

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Lê Thị Quỳnh

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng

Hoàng Chương

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Thị Minh

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Tiến Mạnh

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Kho

Bàng Thuỳ Vân

Cập nhật: 06/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển