Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Thị Vân Hà

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Thái Thị Điều

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Quản Lý Chất Lượng

Đoàn Văn Phòng

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương, ...

Dược Sĩ

Nguyễn Thị Diễm Huyền

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian

Vũ Thị Tuyết Trinh

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Đặng Kiến Quang

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thanh Duy

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Mỹ Lợi

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Nguyễn Thị Bích Hằng

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Kim Ngân

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng 

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Quản Lý cửa Hàng

Võ Thị Cẩm Hằng

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Loan Anh

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 11 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Lê Tuấn Anh

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hoàng Thị Hồng

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng / Cửa Hàng Trưởng

Nguyễn Hoàng Nam

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Đỗ Vân Anh

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Ngô Thùy Linh

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Hồ Thị Huỳnh Như

Cập nhật: 12/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển