Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Sales Admin

Nguyễn Thị Lệ

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 10 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Hiền Thanh

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân

Huỳnh Diễm Phương Uyên

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Anh

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Trịnh Văn Thiện

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Lạc Phú Dinh

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh, Long An

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Yến Nhi

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Dương Thị Cẩm Lanh

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Nguyễn Anh Thư

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giáo Vụ

Lê Công Phát

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Sử Lê Kim Thoa

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kế Hoạch - Phân Tích Thống Kê

Trần Nguyễn Hiếu Văn

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Trần Thị Dung

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Lê Kim Anh

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Lê Thị Huyền

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Admin Online

Nguyễn Hoàng Luân

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

Trương Bình

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 9 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Trần Thị Ngọc Thúy

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển