Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thi Thu Thảo

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales

Bành Gia Minh

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bùi Thị Ngân

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 10 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Đặng Như Quỳnh

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Võ Phú Hữu

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhắc Phí Trước Hạn

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Kim Khoa

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồ Quốc Việt

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Huỳnh Thị Kim Phương

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh, Long An

Dược Sĩ

Lê Thị Phương Thảo

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 11 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesales

Nguyễn Thị Loan

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Hoàng Minh Tâm

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Hà Phương

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Diệu Linh

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Nguyễn Thị Xuân Thơ

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Thị Vân Hà

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Thi Thanh Trúc

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng

Trần Thị Thanh Thuý

Cập nhật: 29/05/2020

Kinh nghiệm: 10 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển