Tuyển dụng nhanh ngành Xây dựng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 15 triệu - 25 triệu 15/04/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu 13/04/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu 06/04/2020
 Bình Dương
 22 triệu - 25 triệu 09/04/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu 07/04/2020
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 12 triệu 15/04/2020
 Bình Thuận
 10 triệu - 20 triệu 11/04/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu 19/04/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý Dự án Chuyên Ngành Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

 15 triệu - 30 triệu
 10/04/2020
 Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

 10 triệu - 12 triệu
 06/04/2020
 Bình Dương

Kiến Trúc Sư

 8 triệu - 15 triệu
 07/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Designer Thiết Kế Nội Thất

 8 triệu - 15 triệu
 19/04/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Nước (me) - Giám Sát Công Trình

 22 triệu - 25 triệu
 09/04/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

 10 triệu - 12 triệu
 25/04/2020
 Hà Nội, Hòa Bình

Kiến Trúc Sư

 8 triệu - 12 triệu
 16/04/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng (bình Thuận)

 9 triệu - 12 triệu
 15/04/2020
 Bình Thuận

Kỹ Sư Điện Xây Dựng

 10 triệu - 20 triệu
 11/04/2020
 Hồ Chí Minh