Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 30/05/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu 30/04/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu 30/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/05/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Long An

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý Canteen Cao Cấp

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Long An