Tuyển dụng nhanh ngành Dệt may - Da giày

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu 24/07/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 10/07/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu 21/07/2020
 Nam Định
 8 triệu - 12 triệu 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu 31/07/2020
 Phú Thọ
 9 triệu - 14 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu 30/07/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Thừa Thiên Huê
 15 triệu - 20 triệu 10/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 Thanh Hóa
 10 triệu - 20 triệu 28/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 14/07/2020
 Bình Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Lao Động Phổ Thông - Hcm

 6 triệu - 8 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QA - Qc

 15 triệu - 20 triệu
 10/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội

Trợ Lý Sản Xuất

 9 triệu - 14 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang

Nhân Viên Marketing

 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên May

 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Thừa Thiên Huê

Thiết Kế Rập Thời Trang

 10 triệu - 20 triệu
 28/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh áo Thun

 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC / Qa

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Phú Thọ

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Thanh Hóa

Merchendiser

 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

 8 triệu - 12 triệu
 20/07/2020
 Hồ Chí Minh

Công Nhân May

 7 triệu - 10 triệu
 14/07/2020
 Bình Dương

Trưởng Phòng It

 10 triệu - 20 triệu
 21/07/2020
 Nam Định

Nhân Viên Qa

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Thanh Hóa