Tuyển dụng nhanh ngành Vật tư/Thiết bị/Mua hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 25/07/2020
 Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Đồng Nai
 7 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 8 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 8 triệu 27/07/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Bắc Ninh
 Đang cập nhật 30/07/2020
 Bắc Ninh
 7 triệu - 9 triệu 31/07/2020
 Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu 20/07/2020
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Vật Tư

 6 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Nhập Khẩu (tiếng Trung)

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội

Quản Lý Chất Lượng

 12 triệu - 15 triệu
 20/07/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kho - NM Đá Hà Nam

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2020
 Hà Nam

Nhân Viên Thu Mua

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Đồng Nai

Trợ Lý Kho

 7 triệu - 8 triệu
 27/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Phụ Trách Kinh Doanh (quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên)

 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị