Tuyển dụng nhanh ngành Thời trang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội

 Việc làm mới

 18 triệu - 20 triệu 20/07/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 20 triệu 28/07/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu 20/07/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 01/08/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 9 triệu 08/08/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 21/07/2020
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Mt

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

Thiết Kế Rập Thời Trang

 10 triệu - 20 triệu
 28/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 01/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên May Mẫu

 7 triệu - 9 triệu
 08/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2020
 Hà Nội