Tuyển dụng nhanh ngành Vận tải - Lái xe/ Tài xế

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 8 triệu - 14 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 6 triệu - 8 triệu 10/07/2020
 Long An
 7 triệu - 10 triệu 10/07/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 15/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu 15/07/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Tài Xế

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang

Tài Xế Lái Xe Tải

 6 triệu - 8 triệu
 10/07/2020
 Long An

Tài Xế Lái Xe Du Lịch

 7 triệu - 10 triệu
 10/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lái Xe Tải

 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh

Công Nhân Soạn Hàng (kcn Tân Bình 2)

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Nghề Lái Xe Oto B2 - C

 8 triệu - 14 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hoá

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lái Xe Nâng

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội