Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 25/07/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Đồng Nai
 8 triệu - 15 triệu 30/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Hà Nam
 12 triệu - 15 triệu 29/07/2020
 Vĩnh Phúc
 9 triệu - 15 triệu 29/07/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu 02/08/2020
 Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 29/07/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

 8 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông

 9 triệu - 15 triệu
 29/07/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí

 10 triệu - 12 triệu
 24/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Tại Đông Anh- Hà Nội

 10 triệu - 15 triệu
 29/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Lập Trình Và Vận Hành Máy Phay Cnc

 7 triệu - 10 triệu
 22/07/2020
 Hồ Chí Minh, Long An

Kĩ Sư Tự Động Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2020
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Sơn

 10 triệu - 12 triệu
 25/07/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Máy Mài - Hcm

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2020
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Phay CNC Tại Đông Anh

 10 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh

Kỹ Sư Cơ Khí

 7 triệu - 12 triệu
 02/08/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Thiết Kế Jig

 12 triệu - 15 triệu
 29/07/2020
 Vĩnh Phúc