Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 8 triệu - 10 triệu
 08/04/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định

 Việc làm mới

 8 triệu - 15 triệu 09/05/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu 20/04/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu 30/04/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu 30/04/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu 20/04/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu 30/04/2020
 Hải Dương, Hưng Yên
 8 triệu - 10 triệu 08/04/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định
 8 triệu - 15 triệu 30/04/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương
 17 triệu - 25 triệu 30/04/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu 30/04/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu 15/04/2020
 Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 16 triệu 30/04/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu 25/04/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý

 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2020
 Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình

Chuyên Viên Tuyển Dụng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hải Dương, Hưng Yên

[ Bắc Ninh / Bắc Giang] Chuyên Viên Kinh Doanh Lương Trên 10m

 8 triệu - 15 triệu
 09/05/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên