Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 30 triệu
 31/08/2020
 Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 29/10/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình

 Việc làm mới

 10 triệu - 20 triệu 15/08/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 30 triệu 31/08/2020
 Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 6 triệu - 9 triệu 31/08/2020
 Hải Phòng
 10 triệu - 30 triệu 09/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu 29/10/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 12 triệu - 20 triệu 16/08/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
 10 triệu - 20 triệu 13/08/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu 20/09/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 20 triệu 15/08/2020
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu 17/08/2020
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu 31/08/2020
 Hải Phòng
 20 triệu - 25 triệu 15/08/2020
 An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng, Long An, Tây Ninh
 10 triệu - 15 triệu 14/08/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu 15/08/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kế Toán

 6 triệu - 9 triệu
 31/08/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh - Quản Lý Vùng

 10 triệu - 20 triệu
 13/08/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên