Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 23/07/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 7 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên
 13 triệu - 30 triệu 22/07/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 15 triệu 14/07/2020
 Bắc Cạn, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu 22/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 8 triệu - 12 triệu 21/07/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 12 triệu 23/07/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Thái Nguyên
 10 triệu - 20 triệu 30/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu 31/08/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Pháp Chế

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên

Nhân Viên Thiết Kế

 10 triệu - 12 triệu
 22/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh - Quản Lý Vùng

 10 triệu - 20 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên

Cửa Hàng Trưởng

 7 triệu - 15 triệu
 14/07/2020
 Bắc Cạn, Thái Nguyên