Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 12 triệu
 23/07/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 9 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Bắc Giang

 Việc làm mới

 25 triệu - 30 triệu 31/07/2020
 Bắc Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu 17/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 8 triệu - 12 triệu 23/07/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 14 triệu 15/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu 25/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 20 triệu 30/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu 22/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu 30/07/2020
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh
 10 triệu - 20 triệu 30/07/2020
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu 14/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên
 9 triệu - 12 triệu 31/07/2020
 Bắc Giang
 20 triệu - 30 triệu 30/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Sư Xây Dựng (12-15tr)

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc

 25 triệu - 30 triệu
 31/07/2020
 Bắc Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

 10 triệu - 12 triệu
 25/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng

Kỹ Sư Môi Trường - Cơ Điện

 12 triệu - 15 triệu
 14/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

 10 triệu - 20 triệu
 30/07/2020
 Bắc Giang

Nhân Viên Thiết Kế

 10 triệu - 12 triệu
 22/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh - Quản Lý Vùng

 10 triệu - 20 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

 12 triệu - 15 triệu
 17/07/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng