CTY TNHH QUẢNG CÁO & TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG

Địa chỉ: 39B , Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM

Số nhân viên: 50-100

Website: www.tochucsukienvn.net

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CTY TNHH QUẢNG CÁO & TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu