Công ty Cổ phần Technokom

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: technokom.com.vn

46

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Technokom đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2020
 Hưng Yên

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hưng Yên

Nhân Viên Bão Dưỡng Điện

Công Ty Cổ Phần Technokom

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2020
 Hưng Yên
 Thương lượng
 30/04/2020
 Hưng Yên

Nhân Viên Thư Ký Iso

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2020
 Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Hưng Yên

Nhân Viên Staff

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Technokom

 Thương lượng
 30/08/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Technokom

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên Bảo Dưỡng

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên Giám Sát Công Đoạn

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hưng Yên

Kế Toán Vật Tư

Công Ty Cổ Phần Technokom

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hưng Yên

Gia Công Cơ Khí CNC

Công Ty Cổ Phần Technokom

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên Sửa Chữa Khuôn Đột Dập

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020
 Hưng Yên

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Technokom

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hưng Yên

Gia Công Cơ Khí CNC

Công Ty Cổ Phần Technokom

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hưng Yên

Quản Lý Kho

Công Ty Cổ Phần Technokom

 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2019
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu