Đức Trung Group

Địa chỉ: Số 120 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: www.dtgroup.vn

150

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Đức Trung Group đang tuyển dụng 17 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Trưởng

Đức Trung Group

 20 triệu - 25 triệu
 20/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng IT

Đức Trung Group

 25 triệu - 30 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Video Editor

Đức Trung Group

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2020
 Hà Nội

Trưởng Phòng Mua Hàng

Đức Trung Group

 20 triệu - 25 triệu
 31/03/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 05/03/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 29/02/2020
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 03/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 25/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tuyển Dụng

Đức Trung Group

 10 triệu - 12 triệu
 10/02/2020
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 25/01/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội
 Trên 30 triệu
 02/01/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 20/01/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 22/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu
 25/01/2020
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu