Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ TS-BS. Nguyễn Thành Nhân

Địa chỉ: Số 4 Hưng Long, Phường 6, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: www.taohinhthammy.vn

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ TS-BS. Nguyễn Thành Nhân đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Marketing Online

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 20/04/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo - Marketing Online

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 22/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Viết Bài Website - Fanpage

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 5 triệu - 7 triệu
 22/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nữ Nhân Viên Vệ Sinh Văn Phòng/hộ Lý

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Gây Mê Hồi Sức

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển Điều Dưỡng Phụ Mổ

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Seo - Marketing Online

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Gây Mê Hồi Sức

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Nhân Viên Viết Bài Website - Fanpage

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Gây Mê Hồi Sức

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 30/05/2017
 Hồ Chí Minh

Điều Dưỡng/điều Dưỡng Phụ Mổ

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/12/2016
 Hồ Chí Minh

Marketing

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 15/06/2015
 Hồ Chí Minh

Điều Dưỡng Viên

Phòng Khám Chuyên Khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TS-bs. Nguyễn Thành Nhân

 Thương lượng
 31/05/2015
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu