Công ty Cổ phần Viễn thông Thế Kỷ

Địa chỉ: Phòng 505, Tòa nhà F4, 112-114 Trung Kính, Cầu Giấy

Số nhân viên: 25-50

Website: www.thekyjsc.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Viễn thông Thế Kỷ không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu