Công ty cổ phần Bách Long

Địa chỉ: Số nhà 51, đường Nguyễn Khuyến, TP Bắc Giang

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: https://bachlongjsc.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Bách Long không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu