Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Website: https://www.hutech.edu.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Giảng Viên Ngành Ngôn Ngữ Hàn

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 15 triệu - 25 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Phòng Công Tác Sinh Viên

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Khoa Quản Trị Du Lịch - Nhà Hàng - Khách Sạn

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Phòng Quản Trị

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Nhật Ngữ

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 20 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Viện Đào Tạo Quốc Tế

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 14/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Tin Học

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 20 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Khoa Nhật Bản Học

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Anh Ngữ

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 20 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Khoa Luật

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Trung Tâm Kỹ Năng

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 20 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Khoa Tiếng Anh

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Lãnh Đạo Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 25 triệu - 30 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

 15 triệu - 25 triệu
 15/08/2020
 Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://www.hutech.edu.vn/