Công ty Cổ Phần Công nghệ ESA Việt Nam

Địa chỉ: 265 Chiến Thắng Văn Quán Hà Đông

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: www.esatech.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ Phần Công nghệ ESA Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu