Hộ Kinh Doanh NGUYỄN THỊ VINH (Nông Sản Hải Vinh)

Địa chỉ: SỐ 5, ĐƯỜNG 33M, XÃ ĐIỆN THẮNG TRUNG, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

Số nhân viên: 25-50

Website: HAIVINH.VN

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Hộ Kinh Doanh NGUYỄN THỊ VINH (Nông Sản Hải Vinh) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu