Công ty Cổ Phần Đoàn Gia

Địa chỉ: 31A Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: https://www.facebook.com/Qu%C3%A1n-c%C5%A9-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-227832620754244/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ Phần Đoàn Gia không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu