Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng

Địa chỉ: Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng
Website: binhdienlamdong.com.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
binhdienlamdong.com.vn