CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK

Địa chỉ: 5/3 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Phú Nhuận, TP.HCM

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: www.eurorack.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu