Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Đầu Tư Nam Hương

Địa chỉ: Số 98 Đường Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7

Số nhân viên: 100-200

Website: https://namhuongcorp.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Đầu Tư Nam Hương không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu