Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

Địa chỉ: Ô đất số 21 lô số 1 khu giãn dân phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: Đang cập nhật

25

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1 đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[hà Nội] Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Lái Máy ủi, Xúc, Cẩu.

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Kỹ Sư Trắc Địa - Kỹ Sư Địa Chất

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Kỹ Sư Kinh Tế

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Công

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Thu Nhập Đến 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 15 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội

[hà Nội] Kỹ Sư Xây Dựng Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 Thương lượng
 15/04/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Trắc Địa - Kỹ Sư Địa Chất

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2020
 Hà Nội

Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2020
 Hà Nội

Lái Máy ủi, Xúc, Cẩu.

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2020
 Hà Nội

Công Nhân Hàn

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Thủy Điện Thu Nhập Đến 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 15 triệu
 30/01/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 Thương lượng
 30/07/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Trắc Địa - Kỹ Sư Địa Chất

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng - Kỹ Sư Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Lái Máy ủi, Xúc, Cẩu.

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 1

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu