Arena Multimedia

Địa chỉ: 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.arena-multimedia.vn

Việc làm đang tuyển dụng

 6 triệu - 10 triệu
 10/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 01/08/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 25/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 01/08/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 01/08/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 25 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 25 triệu
 01/08/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh

IT Help Desk - Tp. Hcm

Arena Multimedia

 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 Trên 30 triệu
 05/07/2020
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 06/07/2020
 Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.arena-multimedia.vn