Cty TNHH DV TM TP Huy Tuấn

Địa chỉ: 12 Đường 26, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: Đang cập nhật

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Cty TNHH DV TM TP Huy Tuấn đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 6 triệu - 9 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 6 triệu - 9 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp- Quận 9

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 6 triệu - 9 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Thủ Kho Quận 9

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2020
 Hồ Chí Minh

Công Nhân Sản Xuất

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 4 triệu - 6 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chánh - Nhân Sự

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Thủ Kho

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2020
 Hồ Chí Minh

hotKế Toán Tổng Hợp

Cty TNHH DV TM Tp Huy Tuấn

 6 triệu - 9 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu