Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (MoMo)

Địa chỉ: Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: https://momo.vn/

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (MoMo) đang tuyển dụng 11 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Senior QA Executive (building QA Process)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Project Management Specialist

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Senior Data Analyst (business Intelligence)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 20 triệu - 30 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Data Analyst Intern

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Project Coordination Specialist (project Assistant / Good English)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kế Toán Chi Phí

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kế Toán Doanh Thu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kiểm Soát Chi Phí Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Business Executive

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Key Account Executive (utilities & Telco)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kế Toán Đối Soát

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (momo)

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu