Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://callcenter.vn/

3098

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang tuyển dụng 3098 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 23/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 22/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 24/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 22/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 29/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 18/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 23/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu