Công ty TNHH Vernal Satis

Địa chỉ: 17 đường số 21 khu dân cư phước kiển A quận 7

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: Hiện chưa có

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Vernal Satis không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu