CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG LUẬT THỊNH TRÍ- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG

Địa chỉ: 4 Trần Quang Diệu, Phường 13 , Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Số nhân viên: 50-100

Website: https://thinhtrigroup.com/

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG LUẬT THỊNH TRÍ- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 6 triệu - 8 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Thư Ký Chủ Tịch

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí- Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thành Hưng

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu