Công ty TNHH MTV Thanh Khuê

Địa chỉ: Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang
Website: www.thanhkhuefurniture.com

Việc làm đang tuyển dụng

 10 triệu - 15 triệu
 14/08/2020
 Khánh Hòa
 5 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Khánh Hòa

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.thanhkhuefurniture.com