CÔNG TY TNHH SEVEN BRIDGES

Địa chỉ: 493 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG AN HẢI TÂY, QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: http://7bridges.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH SEVEN BRIDGES không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu