CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X

Địa chỉ: 45 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

Số nhân viên: 1000-5000

Website: hungthinh-propertyx.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu