Công Ty Cổ Phần Khám Phá Khoa Học ("Học Viện Khám Phá")

Địa chỉ: Tầng 2A, toà N09 B2, đường Thành Thái, quận Cầu Giấy

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: www.hocvienkhampha.edu.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Khám Phá Khoa Học ("Học Viện Khám Phá") không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu