Công ty Logitic An Đạt

Địa chỉ: Số 281 Tam Trinh, Quận Hoàng mai, Thành phố Hà Nội.

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: ptite.shop@gmail.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Logitic An Đạt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu