Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội

Địa chỉ: Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội
Website: mbt@mbt.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
mbt@mbt.vn