CÔNG TY CỔ PHẦN MONPLUS VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 7, số 167 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: https://mongarden.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN MONPLUS VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu