Công ty TNHH Công Nghệ Mạng SINBAD

Địa chỉ: 425A Nguyễn Văn Luông phường 12 quận 6

Số nhân viên: 25-50

Website: http://sinbadgroup.org

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Công Nghệ Mạng SINBAD không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu